Contents

Hidrolik Analiz

Contents

Sizlerle teorik bir soruna pratik bir çözüm bulduğum “At nalı kesitler için hidrolik analiz” çalışmamı paylaşmak istiyorum. Bu çalışma İnşaat Mühendisliği lisans programı Akışkanlar Mekaniği dersi kapsamında Prof. Dr. Sami Aköz hocamın yönlendirmesi ile yaptığım bir çalışma idi.

At nalı kesitli bir borudaki serbest yüzeyli akımın debi, hidrolik yarıçap, ıslak çeper oranlarının abaklaştırılması konusunda hocamız çalışmamızı istedi.

At nalı kesitini tanımlayan eğri altında kalan için integral alındığnda sonuca ulaşmak mümkün oldu. Çalışmayı hocamıza sunduğumda ise istenen at nalı kesitin, standart at nalı kesit dışında özel bir at nalı kesiti olduğunu anladım.

Bu durumda çok daha karmaşık tanıma sahip eğrilerin taradığı alanın integralini almak veya alternatif bir çözüm sunmak gerekecekti.

Ben ise şöyle bir yöntem izledim.

AutoCAD ile karmaşık geometriyi istediğim eksene dik olacak şekilde çokça dilime ayırdım. Bu dilimlerin tümünü tek seferde seçerek, «Hatch» komutu ile her birini ayrı olarak bölge haline getirdim. LISP ile basit bir kod kullanarak alanları hızlıca topladım.